Restauracja Pergola Kołobrzeg. Restauracja z widokiem na Morze. 2 tarasy.

Projekt

Projekt „ZACHODNIOPOMORSKI PAKIET GRANTOWY” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19.

WNIOSKODAWCA/REALIZATOR
Województwo Zachodniopomorskie / Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

FINANSOWANIE
Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19

OKRES REALIZACJI
01.07. – 31.12.2020

BUDŻET
50 000 000 zł (w tym łączna kwota przeznaczona na granty: 49 354 900,00 zł)

CEL
Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19, poprzez przyznanie na maksymalnie 3 miesiące środków (w postaci grantów) na finansowanie kapitału obrotowego.